Počinje nova tura kurseva!

Obavještavamo zainteresovane da bi iduće sedmice trebali početi kursevi u organizaciji ULKa:

Još nije kasno da se prijavite za kurseve! Sve što trebate je da

  • registrujete se putem naše stranice
  • uplatite potreban iznos na žiro-račun 1610000003210032 sa naznakom “Za Cisco akademiju - Linux”, Primalac doznake: “Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, 71000 Sarajevo”
  • dođete na dogovor u petak 7. aprila u 17:00h na Elektrotehnički fakultet Sarajevo

Detaljnije informacije o našim kursevima, cijenama itd. možete naći na stranici http://kursevi.linux.org.ba/.