Podešavanje sata

Treba uvijek, pa reko da sačuvamo negdje. Za ispravke zahvalan.
http://start.linux.org.ba/Pode%C5%A1avanje_sata