Poziv na Izbornu skupštinu ULK-a [06.08.2005. u 12:00, NDC]

Poziv na Izbornu skupštinu ULK-a [06.08.2005. u 12:00, NDC]

Ovom prilikom pozivam sve korisnike Linuxa, i one koji to žele biti, da se odazovu pozivu i dođu na drugu Izbornu skupštinu Udruženja Linux Korisnika.

Po Statutu (član 23.) Izborna skupština održava se svake dvije godine i na njoj se biraju osobe koje će obnašati funkciju predsjednika, podpredsjednika, člana Upravnog odbora (ukupno 2), člana Nadzornog odbora (ukupno 3), člana Odbora za priznanja (ukupno 3), sekretara i blagajnika. Osobe koje smatraju da svojim radom mogu doprinijeti boljem radu ULK-a pozivaju se da se kandidiraju za odgovarajuću poziciju u ULK-u. Svoju kandidaturu, zajedno sa CV-jem, možete poslati na email: info AT linux. org. ba. Obaveze koje svaka pozicija zahtjeva možete pronaći u Statutu.

Izborna skupština će se održati u subotu 06.08.2005. godine u 12:00 sati u prostorijama “Nansen Dialogue Centra” u ulici Hadžidamjanova 1, na Baščaršiji, u Sarajevu.

Pozivam sve članove i one koji to žele biti da svojim prisustvom doprinesu kvalitetnijem radu Skupštine.
Svi članovi koji nisu uplatili članarinu za tekuću godinu, mogu uplatiti članarinu na dan održavanja skupštine kod blagajnika ULK-a.

Prijedloge za teme dnevnog reda možete dostaviti na email ULK-a. Sve dodatne informacije možete zatražiti na email: info AT linux. org. ba.

Amila Akagić

I sta bi na Izbornoj skupstini ?

:smiley:

Nažalost, Izborna skupština nije održana zbog nedostatka kvoruma. Sljedeći termin izborne skupštine će biti nakon preregistracije ULK-a na nivo BiH.

U međuvremenu će se održati jedna redovna skupština na kojoj će biti iznijet prijedlog novog statuta i pristupit će se glasanju. U toku je dogovor o terminu održavanja ove skupštine.