Projekti IC ETF-a SCiG

Prenosim dio sa http://ic.etf.bg.ac.yu/?p=projekti_4:

-----------------8<-----------
Paket Linux distribucija prilagođenih za upotrebu u obrazovnim i državnim institucijama Republike Srbije

Cilj projekta
Primarni zadatak ovog projekta je da se, bazirajući se na zajedničkoj osnovi, kreira nekoliko varijanti specifičnih Linux distribucija prilagođenih različitim potrebama u upotrebi u obrazovnim i drugim državnim institucijama Republike Srbije.

Projekat bi se bazirao na osnovnoj distribuciji (Ser Linux), iz koje bi se izvele posebne varijante prilagođene specifičnoj nameni date varijante.

Osnovne varijante su:

* standardna serverska distribucija (Ser Linux server),
* standardna serverska distribucija sa pojačanom sigurnošću (Ser Linux sigurni server) za upotrebu u državnim institucijama,
* serverska distribucija za upotrebu kao terminalski servis (Ser Linux TS),
* serverska distribucija za upotrebu kao terminalski servis specifično namenjen računarskim laboratorijama u osnovnim i srednjim školama (Ser Linux školski TS),
* standardna distribucija za radne stanice (Ser Linux desktop),
* standardna distribucija za radne stanice sa pojačanom sigurnošću (Ser Linux sigurni desktop),
* distribucija za radne stanice namenjene samostalnoj instalaciji i upotrebi učenika u osnovnim i srednjim školama (Ser Linux školski desktop),
* distribucija za radne stanice namenjene stamostalnoj instalaciji i upotrebi studenata (Ser Linux studentski desktop). 

Osnovna distribucija bi se bazirala na nekoj od postojećih Linux distribucija sa softverskim paketima koji su licencirani sa OSI (Open Source Initiative, http://www.opensource.org/) odobrenom licencom ili licencom koja omogućava slobodnu nekomercijalnu upotrebu.

Pored ovoga Ser Linux osnovna distribucija bi morala da zadovolji sledeće uslove:

* potpuno izvedena lokalizacija na srpski jezik sa latiničnim i ćiriličnim pismom,
* jednostavna instalacija koja uključuje i automatizovanu, nenadgledanu instalaciju,
* dodatni paket programa koji su namenjeni specifičnim upotrebama (škole, fakulteti, državne ustanove) ako takvi programi ne postoje u open-source varijanti,
* sva potrebna dokumentacija. 

Sav softver koji bi bio kreiran u ovom projektu bi bio licenciran pod GPL, LGPL ili nekom drugom OSI odobrenom licencom. Projekat bi se bazirao na postojećim dostignućima domaće i svetske open-source zajednice i u najvećoj meri bi uključio sve dobrovoljce koji su spremni da rade na ovom projektu.

Sekundarni zadatak ovog projekta je, kada se ostvari primarni zadatak, kreiranje uslova za aktivno održavanje Ser Linux distribucija i njihovo dalje unapređivanje, otklanjanje neispravnosti i aktivna tehnička podrška, bilo u obliku formalnih entiteta koji bi preuzeli taj posao bilo kreiranjem odgovarajuće neformalne stručne zajednice oko projekta koja bi preuzela održavanje ovog projekta.

Fundiranje projekta
Projekat bi zajedniči fundirali Vlada Republike Srbije i zainteresovani komercijalni i nekomercijalni, nevladini entiteti.

Potrebna oprema

* min. 2 PC servera za resurse projekata (softver, web sajt, baza za praćenje projekta itd, diskusiona grupa)
* min. 4 PC radne stanice za kompajliranje softverskih paketa i testiranje) 

Pored navedenog hardvera, Računski i Inovacioni centri ETF-a bi obezbedili ostale hardverske i softverske resurse u granicama svojih mogućnosti.

Rukovodioci projekta: Dr Milenko Cvetinović Vice President for Hardver Development i šef predstavništva u SCG firme Advanced Brain Monitoring, Calrsbad, CA, USA
Veselin Mijušković tehnički direktor RC ETF BG
stipendisti: Nataša Babačev
Nemanja Vučević
----------------->8-----------

Sviđa mise njehov plan razvijanja…
Ali eto BHLD je pokrio Desktop Linux soluciju koja je lokalizovana na naš jezik.

Glavni cilj BHLD-a je promocija GNU/Linuxa, dakle za “ozbiljnije” stvari ipak treba napraviti distribuciju sa kompletnom instalacijom. Radimo na tome…
Nekako mi se cini da ovo “ozbiljnije” ne moram objašnjavati, ali ako bude potrebe…

Pozdrav bono,

Ja radim na prilagođavanju Progeny Anaconda-e distribucijama kao što je Knoppix i ostalim klonovima :slight_smile:

Toliko što se toga tiče.