Promjena layouta tastature preko terminala (init 1-3)

loadkeys croat/hr
loadkeys us

ovo nisam znao. thx

ovo ne važi za X, za to se koristi ‘setxkbmap hr/us/ba itd’

i mislio sam da ima neka caka. koristio sam bio tu drugu naredbu vec