Python i Ruby prezentacija [23.02.2006., Elektrotehnički fakultet]

Posljednjih nekoliko mjeseci programski jezici Python i Ruby unijeli su pometnju u programerske krugove. Programeri koji koriste spomenute jezike tvrde da mogu programirati brže i ljepše nego koristeći Javu ili C(++|#).

U četvrtak, 23.02.2006. godine u 17:00 sati će se u amfiteataru Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu održati prezentacije jezika Ruby i Python u organizaciji ULK-a. Prezentacije imaju za cilj da predstave ove jezike i njihove mogućnosti. Neće biti riječi samo o jezicima i njihovim sintaksama, nego i o njihovoj upotrebi, gdje su se
pokazali uspješnim i šta kao platforme pružaju.

Prezentaciju će održati članovi Udruženja Linux Korisnika Sanel Zukan i Srđan Marinović.

Pripremite pitanja!

U četvrtak je održana prezentacija programskih jezika Python i Ruby. Prezentacije možete naći na:

Python: http://sanel.linux.org.ba/prezentacija/python.pdf.gz
Autor: Sanel Zukan

Ruby: http://www.icenet.ba/jmc/blog/Ruby_presentation.pdf
Autor: Srđan Marinović

Slike možete pogledati na našoj galeriji: http://howto.linux.org.ba/galerija/v/rubypython06/