Redizajn stranice distro-centra

Kako bismo maksimalno pojednostavili distro-centar, uvedene su “preporučene” distribucije i “ostalo”, tako da sada ima prostora da se postavi još 3-4 distribucije. Pregledajte spisak i javite šta bi bilo interesantno - ali imajte obzira prema našem jadnom disku :wink:

http://www.linux.org.ba/index.php?c=dc&language=bs