RPM sa bosanskim jezikom za Mandrake

Pripremili smo RPM sa prevedenim KDEom za korisnike Mandrake Linux 9.1 distribucije:
http://kde.linux.org.ba/kde-i18n-bs-3.1-1mdk.noarch.rpm.
Da biste instalirali bosanski jezik u Mandraku, sada sve što treba jeste da skinete ovaj RPM i dvokliknete na njega! Ne obraćajte pažnju na poruku da paket nije GnuPG potpisan. Nadamo se da će ovaj paket naći svoje mjesto i u zvaničnoj Mandrake distribuciji, pogotovo jer je velik manje od 800 kB. Molimo korisnike koji imaju tu mogućnost da izvrše pritisak na Mandrake kako bi se ovo i desilo, na primjer na adresu: wish@linux-mandrake.com ili se prijavite na neku od mailing listi.

kde.linux.org.ba

(Napomena: Od verzije 8.2 Mandrakove instalacione procedure su prevedene na bosanski. Ono što je problem je što nije uključen i prijevod za KDE, koji takođe postoji od verzije 3.0).