Skraćenice

Sa obzirom da se danas susrećemo sa mnogim skraćenicama odlučio sam da napišem neke koje se koriste u svakodnevnom životu:

TCP/IP - Tri Crne Pive / I Pelinkovac
DNS - Daj Nam Stellu
DHCP - Dvije Hladne Crne Pive
ASP - Ajmo Svi Pit’
ARP - Ajmo Radije Pit’
SLIP - Sad Litru I Pelinkovac
PPP - Pijem Pivu Popodne
ISA - Idu Stari Alkosi
GPS - Gorki Pelinkovac Svima
GIS - Gorki I Stella
PHP - Pijmo Hrvatska Piva
ODBC - Odnesi Dva Ballantinesa Cugerima
NET - Neka Etanol Tece

Nadam se da će nekome biti od koristi… :wink: 8)