Skripte za kontakt

Nedavno je otkriveno da skripte za kontakt na našoj stranici (uplata članarine, organizacija koja podržava/koristi OSS itd.) nisu u funkciji negdje od decembra. Zamolio bih sve koji su koristili ove formulare u posljednje vrijeme a nisu nikada dobili odgovor da ih ponovo popune.