Slackware-security from 2010 (24/01/2010 httpd, php, pidgin)

Ukoliko niste obratili paznju, izdati su security updates (24.01.2010) za httpd, php i pidgin,

http://slackware.com/security/list.php?l=slackware-security&y=2010

See ya!