Slike i grafikoni istog formata u LaTeX-u

Pozdrav,

pravim dokument u LaTeX-u koji, između ostalog, treba da sadrži slike i grafikone u istom formatu (jpeg, png …). Treba nešto da uradim da bi LaTeX razlikovao slike od grafikona i dodjeljivao im zasebne numeracije sa naredbom \caption{}
u okviru odgovarajućeg okruženja. Dakle, krajnji rezultat treba da bude npr. ‘Slika 2.8 opis slike’ a iza slike npr. ‘Grafikon 2.3 opis grafikona’.

Treba li praviti novo (ili nova) okruženje/a i kako, nisam to dosad radio ili je situaciju bolje rješiti na neki drugi način, s obzirom da se skoro sve u LaTeX-u može rješiti na više načina.

Za rad sa slikama/grafikonima koristim okruženje figure sa naredbom \includegraphics{}

Našao sam rješenje :slight_smile: Sada ću opisati šta treba uraditi ukoliko se još nekom desi isti problem (miniWiki :)) )

S obzirom da je meni bio potreban objekat koji će biti imenovan kao Grafikon u mom dokumentu, samo zamjeniti ‘Grafikon’ terminom koji vama odgovara i koji namjeravate koristiti ( npr. Primjer ili Shema ili Dijagram ili … )

Dakle, u preambuli pišemo:\usepackage{trivfloat} \floatstyle{plain} \newfloat{Grafikon}{!h} %prilagoditi svojim potrebama parametre smještanja \usepackage{caption} \renewcommand\theGrafikon{\arabic{chapter}.\arabic{Grafikon}}
Zadnja naredba u kodu znači da će u numeraciji objekta Grafikon prva cifra označavati broj poglavlja (chapter), a druga cifra je redni broj objekta u poglavlju. Npr. za drugi objekat u četvrtom poglavlju će pisat Grafikon 4.2

U dokumentu, gdje želimo smjestiti objekat (na sredinu stranice) pišemo: \begin{Grafikon} \begin{center} \includegraphics[parametar]{naziv_fajla} \caption{pojašnjenje } \end{center} \end{Grafikon}
i to je to :smiley: