Štampanje na majice

Znate li gdje ima u Sarajevu only da se štampa na majice neki text/logo.

I kolika je cijena ako znate.

Planiram nešto za ULK Školarce, pa mi treba.

http://www.garmond.ba/?jezik=bos&x=1