SUSE Linux 10.0 perfect setup

Mozda ce nekog zanimati.
http://www.novell.com/coolsolutions/tip/16839.html

fino fino… samo sto se sve instalira pomocu yasta, a drugo je kad instaliras sa source paketima, naravno ako razumijes sve opcije :smiley:

Ma jah. Sto bi jednostavno kad moze komplikovano.
:wink: