TaskbarWorker za linux

Od nedavno sam počeo da se igram sa Monodevelop-om na Linux-u i evo ovo je prvi rezultat te igre:)
nemojte biti prestrogi.

U suštini to je program koji će sprovesti kopiranje sadržaja jednog direktorija u drugi direktorij.

Kada se pokrene program dobijate ikonu na task baru u obliku zvijezde, desnim klikom na ikonu dobijate meni sa gornje slike.
Meni je poprilično jasan, klikom na Odredi šta kopirati otvara dialog za odabir direktorija iz kojeg ćete kopirati, klikom na Odredi gdje kopirati
otvara također isti dialog gdje birate direktorij u koji ćete kopirati.
Nakon ovog odabira klikom na Kopiraj otvara se dialog sa sljedeće slike.

U startu nećete vidjeti dane ali odabirom Sedmično na combo box-u pojaviće se odabir dana, ukoliko odaberete
interval Dnevno izbor dana će nestati.

Sat je u formatu 24h, možete unijeti vrijeme koristeći tastaturu ili dugmadi gore/dole.

klikom na Ok snima se linija u fajlu /etc/crontab gdje se dodaje novi zadatak, kojim se pokreće program
KopirajMiSve.exe u vremenskom intervalu koji ste zadali.
Program KopirajMiSve sam uključio u sve pakete kao exe fajl, pošto je to jednostavni program koji rekurzivno kopira
sadžaj direktorija nije bilo potrebe da uključujem njegov source, ukoliko treba nije problem.

Program bi trebao funkcionisati između mrežnih lokacija također. Ono što još trebam uraditi je brisanje procesa koji se snima u /etc/crontab
tako da brisanje mora biti ručno za sada, sledeća na redu za uraditi je opcija brisanja snimljenog zadatka pa zatim pregled zadataka u crontab-u.

Program je za sada potrebno pokrenuti kao root. Ali u planu mi je da funkcioniše i za pojedine korisnike.

Program KopirajMiSve.exe i ikona.png trebaju da se nalaze u istom folderu kao i izvršni fajl programa.

Toliko za sada.

Fajlovi:

Binary
Source
Tarball