Ubuntu imao vitalnu ulogu u pronalazenju Higgsovog bozona

Nidla, uzivaj :smiley:

http://www.linuxzasve.com/linux-je-odigrao-kljucnu-ulogu-u-pronalasku-higgsovog-bozona

Implying higgs boson is found

Vise spominju Scientific Linux. :stuck_out_tongue:

http://linux.web.cern.ch/linux/
^- gdje vidite ovdje ubuntu ?

nigdje. U tom i jest poenta.

It’s more like… something else… :smiley:

Imagine Scientific Ubuntu :smiley:

Imao je i Ubuntu, ali je Scientific Linux ipak tu bio glavni :wink:

SciLinux se koristi na serverima a Ubuntu na desktopima :slight_smile:
A razlog zašto se ne spominje na onoj stranici, pa valjda naučnicima sa IQom >150 ne treba podrška za instalaciju i korištenje ubuntua :smiley: