"Upomoć, instalirao sam Linux" ;)

Još jedan u seriji zanimljivih dokumenata od Velikog Plavog:

http://www-128.ibm.com/developerworks/linux/library/l-sek51-basics/?ca=dgr-lnxw02NewLinux

Pravo fino uradjeno :wink:

Odma sam Ctrl + D :lol:

Fino pravo. Prave osnove osnova.