Upravljati 64 kanala preko porta!

Za sve one koji žele upravljati ili šaltati više kanala sa svojim starim računarom , evo jedne vrlo interesantne šeme:
http://www.mehanovic.de/multiplex.jpg
Moze se koristiti kao lajt show sa 64 lampe, karta za 64 releja, upravljac za 16 bipolarnih step motora ili 32 istosmjerna itd…
Cijena svih komponenti ca. 10 Eura. Moguće je šaltanje 64 Kanala sa po 500 mA. Kome su potrebne veće struje može umjesto ulm-ova staviti BC139 tranzistore koji šaltaju do 2 A.
Funkcija: Na k9 priključite 8 bita paralelnog porta ( ili ATMEL-ove izlaze :wink: ) te jedan izlaz za takt. Signal se dijeli na dvije adrese.Jedna odlučuje koji IC da se pokrene( IC9-IC16 ) druga koji izlaz. Sa d6 pišemo informaciju, d7 risetuje odredjeni IC. Potrebno je jos samo napisati program i gotovo.