Video sa KDE konferencije 2006

Predavanja sa KDE konferencije 2006. možete skinuti ovdje:
http://ktown.kde.org/~akademy06/videos/

Ovdje imate detaljnu listu predavanja:
http://akademy.kde.org/conference/program.php