Vim tips & tricks - povratak na istu lokaciju u fajlu nakon zatvaranja

Kako se vratiti na istu lokaciju u fajlu nako zatvaranja ? Recimo fajl ima 1234 reda, a zadnji put sam bio na 345 redu i želim se opet vratiti na taj isti red ( i isto slovo/broj )

Evo malo hrane za .vimrc:

  if has("autocmd")                                          
     autocmd BufReadPost *
     \ if line("'\"") > 0 && line ("'\"") <= line("$") |
     \  exe "normal g`\"" |
     \ endif
  endif