VPN Error 619

Eh ovako: Imam instaliran Centos 4 koji glumi router i firewall. Omogucen je izlaz na internet i to je sve ok. Medjutim kada hocu da sa svoje masine (WIN2000 ili XP), ostvarim VPN konekciju na jednu ip adresu (naravno izlaz preko Centos-a), dobijam poruku “Error 619: The scecified port not connected”. Kada probam napraviti VPN konekciju na neke druge ip adrese sve prodje kako treba. Stvar je postala cudna, onda kada je prethodna masina koja je glumila router i firewall zamijenjena ovom na kojoj je postavljen Centos. Ako ko ima neku ideju …
Pozdrav.

Kako je taj firewall konfigurisan? (Outputi komandi ‘iptables -nvL’ i ‘iptables -t nat nvL’)

Vrlo vjerovatno ćeš morati instalirati novije/dodatne pakete na taj centos. Googlaj ‘pptp conntrack centos’.

Ovo je konfiguracija:

[root@pijaka ~]# iptables -nvL
Chain INPUT (policy ACCEPT 40157 packets, 4546K bytes)
pkts bytes target prot opt in out source destination
76 4888 ACCEPT tcp – eth2 * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 tcp dpt:1723
551 93467 ACCEPT 47 – eth2 * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0
14904 2394K ACCEPT all – eth2 * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 state RELATED,ESTABLISHED

Chain FORWARD (policy ACCEPT 2339K packets, 984M bytes)
pkts bytes target prot opt in out source destination

Chain OUTPUT (policy ACCEPT 37443 packets, 5611K bytes)
pkts bytes target prot opt in out source destination
[root@pijaka ~]#

[root@pijaka ~]# iptables -t nat -nvL
Chain PREROUTING (policy ACCEPT 111K packets, 19M bytes)
pkts bytes target prot opt in out source destination
56 2688 DNAT tcp – eth2 * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 tcp dpt:7777 to:192.168.1.203:7777

Chain POSTROUTING (policy ACCEPT 99 packets, 6142 bytes)
pkts bytes target prot opt in out source destination
40486 2410K MASQUERADE all – * eth2 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0

Chain OUTPUT (policy ACCEPT 4922 packets, 368K bytes)
pkts bytes target prot opt in out source destination
[root@pijaka ~]#

Rijeseno.
modprobe ip_nat_pptp