Windows Vista vs. Ubuntu Edgy Eft

Recenzija/usporedba Windows Viste i Ubuntu Edgy Efta. Čak sadrži slike, pa sami možete prosuditi o mogućnostima jednog i drugog. Usporedba uključeje okruženje, mrežnu i hardversku podršku, dostupnost aplikacija i cijenu (trošak kupovine i rada).
Linkovi:
http://re-cycledair.com/?p=211
I još jedan sličan test:
http://mutiny.wordpress.com/2006/11/05/ubuntu-edgy-eft-vs-microsoft-windows-vista/