Xine v0.9.23 - Mandrake 10.0

Da li je neko pokrenuo xine-ta u Mandrake 10.0?
Kod mene odmah pada jer ima problem sa fontovima:

[quote][jovir@localhost jovir]$ xine
This is xine (X11 gui) - a free video player v0.9.23.
© 2000-2003 The xine Team.
xiTK WARNING(xitk_font_load_font:432): loading font “-lucida--i---12-------*” failed, default and system fonts “(null)” and “fixed” failed too
xiTK WARNING(xitk_font_load_font:432): loading font “fixed” failed, default and system fonts “(null)” and “fixed” failed too
xiTK DIE: create_labelofbutton()@121: xitk_font_load_font() failed. Exitin[/quote]
I font “lucida” i font “fixed” inače postoje u sistemu.
Ti fontovi su mu zadati po default-u (mislim da su to fontovi za skin), i ne mogu da ih promenim zato što xine odmah po pokretanju puca, a u konzoli nisam pronašao opciju za menjanje tih fontova :frowning: