Zamger v4.2

Sa zadovoljstvom obavještavam da je objavljena verzija 4.2 Zamgera, tačno 2 godine nakon izlaska verzije 4.1.1. Možete je preuzeti na download stranici. Kao što ste mogli primijetiti, u više navrata je “zamrznut” razvoj Zamgera kako bi se objavila verzija 4.2 ali novi zahtjevi i projekti su pristizali, a kako nisam imao povratnih informacija od korisnika Zamgera van ETFa (kojih ima), jednostavno mi je bilo mrsko gubiti vrijeme na pakovanje i cleanup :).

Spisak novih mogućnosti je prevelik da bi stao na ovu stranicu, pa predlažem da pročitate ChangeLog. Možete vidjeti da je verzija 4.2 po broju izmjena ekvivalentna barem 3 verzije koje su trebale izaći u međuvremenu. Upgrade na novu verziju je naravno strogo preporučen, pogotovo zbog niza popravljenih bugova od kojih su neki vezani za sigurnost.

Naravno moram se i zahvaliti svima koji su učestvovali :slight_smile:

Verzija 4.3 bi trebala izaći znatno brže, a uključivaće između ostalog:

  • prelazak sa MyISAM engine na InnoDB
  • kompletan akademski Human Resource Management (HRM) sistem
  • praćenje angažmana u nastavi i kalkulacija norme
  • redizajniran logging (što će ujedno riješiti neke probleme sa performansama)
  • standardizovan uvoz/izvoz podataka u XML formatu
  • eksperimentalna podrška za web servise bazirana na v5 branchu
  • ljepše i savremenije notifikacije o porukama i događajima, mogućnost prijavljivanja studenata za razne događaje uz integraciju sa kalendarom (rasporedom) itd.

Većina ovih stvari je već napravljena na trunku ili van repozitorija, tako da ćemo pokušati objaviti ovu verziju prije kraja godine, odnosno funkcionalnosti će biti puštene na ETFu već u akademskoj 2012/2013. godini. Naravno nastavlja se i rad na verziji 5 koja će ponuditi redizajn baze, nezavisnost o DB enginu, kompletnu modernizaciju GUIja uz primjenu Web 2.0 tehnologija itd. Ako želite ove stvari da ugledate brže, slobodno se uključite u razvoj!