Zimbra

Što se tiče build-a zimbre, našao sam na github-u neki mirror zimbra source-a.

To je praktično source kod verzije koja je u razvoju (ver 9.0)

Problem je što taj source ispada - prijavljuje niz grešaka kod builda-a kako java-e tako i ThirdParty libraries.

Takođe sam našao source-ove za 7.x branch (kodno ime HELIX) koji jedan član zimbra community-ja koristi za neoficijelnu FreeBSD zimbra distribuciju.

Pushiram ga na github kao poseban branch:

https://github.com/hernad/zimbra-sources/tree/HELIX

koliko vidim ovaj source kod je u boljem stanju - java source sam buildao iz prve :slight_smile:

Ostaje ThirdParty …

Pretpostavljam da build zimbre iz source koda na kome radim nije neophodan da bi se integrisao (iskreno još nisam stigao pročitati zimbra wiki) prevodi koji je Vedran napravio.

Svejedno, pokušavam usmjeriti čitavu priču na “big picture” - na zimbra projekat za bosansko tržište koji se bi ne bi u budućnosti svodio samo na install proces binarnih verzija zimbre.

Build iz source-a nije trivijalan i mislim da nema razloga da sami kompajlirate Zimbru “just for the kicks”, kao što ne kompajlirate ni Firefox (većina distribucija koristi zvanični Mozilla build).

Što se tiče prijevoda, mislim da ima smisla prevoditi stable/objavljene verzije (7.x i 8.x), jer ko zna šta će i kako će biti u budućim izdanjima.

Nema potrebe za build zimbre, potrebni properties fajlovi se mogu naći u najobičnijoj binary instalaciji, a dodati bosanski jezik je također trivijalno. Mislio sam da to piše na onom wikiju, trenutno nemam vremena da čitam sve ali ako treba okačiću uputstva.

Glavni problem je što Zimbra kao projekat nema nikakvu proceduru za podršku “nezvaničnim” prevodima znači jedina solucija su ovi neki githubi, a onda objaviti link na Zimbra forumu pošto tako izgleda svi rade.